Bruger-/pårørenderåd

På Thors Bakke er der et bruger-/pårørenderåd. Rådet består af beboere, centerlederen, personalerepræsentanter og pårørende.

Til kommunens ældreboliger er der knyttet et bruger-/pårørenderåd. Formålet er at repræsentere beboerne, så der sikres indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne.

Rådet er et dialogforum mellem beboere, pårørende, medarbejdere og centerlederen.

Bruger-/pårørenderådet medvirker til drøftelse og fastlæggelse af eksempelvis indretning af fællesarealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v.

Bruger-/pårørenderådet kan yde en frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter.

Rådet drøfter også tilsynsrapporten fra det kommunale tilsyn.