For pårørende til beboere på Thors Bakke

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du evt. hjælper beboeren med praktiske gøremål (f.eks. at administrere økonomi og indkøb), hvis der er behov for det.

Hvis vi til indflytningssamtalen finder ud af, at beboeren har behov for støtte/hjælp til nogle ting i det daglige (f.eks. madlavning, rengøring og tøjvask), bliver beboeren visiteret til det. Du skal naturligvis ikke hjælpe med dagligdags gøremål, som beboeren har fået visiteret hjælp til.

Kontakt til personalet

Beboren har en kontaktperson. Hvis kontaktpersonen ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en af de øvrige medarbejdere. Du kan kontakte plejepersonalet på vores hovednummer døgnet rundt.

Følg med i aktiviteterne på centret

Centerlederen sender nyhedsbreve, information om aktiviteter og referater fra møder til pårørende via mail. Kontakt centerlederen for at blive skrevet på maillisten.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.