Bruger-/pårørenderåd på Thors Bakke

Du kan få indflydelse på hverdagen på Thors Bakke som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Thors Bakke.

Bruger-/pårørenderådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Der skrives referater til møderne. Vores beboere får udleveret referaterne.

Der er valg til rådet årligt. Du kan stille op til rådet ved at møde op til valgmødet og sige, at du gerne vil være medlem.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, kan du lægge en seddel i vores idékasse. Idékassen er en postkasse ved indgangen til Thors Bakke.