Jeg har brug for træning

Der er ikke et træningscenter på Thors Bakke. I forhold til træning er Thors Bakke en del af Træning og Aktivitet Syd.

Træning og Aktivitet Syd visiterer til forskellige former for træning:

  • Genoptræning til borgere som efter behandling eller undersøgelse på hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.
  • Genoptræning til borgere der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom og ikke har fået en genoptræningsplan.
  • Vedligeholdende træning som har til formål at forebygge funktionstab.
  • Hverdagstræning til borgere der søger eller allerede modtager hjemmehjælp.
  • Selvtræning til pensionister og efterlønsmodtagere der er i stand til at træne på egen hånd.

I Område Syd kan bassintræning indgå i genoptræning eller vedligeholdende træning.

Du skal være opmærksom på, at genoptræning uden genoptræningsplan og vedligeholdende træning kræver visitation. Det er den enkelte terapeut, der bevilger ud fra en individuel vurdering.