Træning

Jeg har brug for træning

Der er ikke et træningscenter på Thors Bakke. I forhold til træning er Thors Bakke en del af Træning og Aktivitet Syd.

Hverdagstræning

Du tilbydes hverdagstræning, hvis du søger eller allerede modtager hjemmehjælp, og din visitator vurderer, at træningen kan gøre dig mere selvhjulpen.

Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning er et tilbud målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, så de kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd.

Kørsel til træning

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til træning, kan du blive visiteret til transport.

Med genoptræningsplan

Her finder du information om, hvor du kan træne med en genoptræningsplan, hvordan du kommer i gang, og hvordan et genoptræningsforløb tilrettelægges.

Uden genoptræningsplan

Genoptræning uden genoptræningsplan er målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse.