Personale

I Ældreboligerne Thors Bakke er vi en faglig engageret personalegruppe, som er sammensat af en bred vifte af faglige og personlige kompetencer.

Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, en serviceassistent og en centersygeplejerske.

Personalegruppens mange forskellige kompetencer gør det muligt at imødekomme beboernes personlige plejebehov, både nu og i fremtiden.

I personalegruppen tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, behov og ønsker til fortsat at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.

På Thors Bakke ønsker vi, at alle beboere skal kunne mærke, at vi arbejder aktivt og respektfuldt. Vi ønsker at give hver enkelte beboer hjælp til at mestre sit eget liv under hensyn til egne ønsker og behov.

Personalets ønske og mål er at kunne imødekomme det aktive liv og den omsorgsfulde pleje i alle livets faser.

Vores vision er at skabe et attraktivt ældrecenter. Et center, hvor beboernes ønsker og behov er omdrejningspunktet for at leve og udvikle et aktivt liv.