Boligerne på Thors Bakke

Ældrecenter Thors Bakke består af 47 ældreboliger med mulighed for kald og to selvindskrivningspladser.

Seks af ældreboligerne er trerumsboliger, som er velegnede for ægtepar. Lejlighederne er moderne, lyse og velindrettede og har egen altan.

Hvis du har lyst til at se vores center og en af vores boliger, er du altid velkommen til at kontakte centerleder Mie Boye på tlf. 8915 8151 eller mail Mie.Boye@randers.dk.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Selvindskrivningspladser

Hjemmeboende borgere i Randers kommune kan ved behov henvende sig til centersygeplejerske eller centerleder for at få reserveret et ophold på en selvindskrivningsplads. Opholdet kan være af maks. 14 dages varighed.

Ofte kommer borgere på ophold efter f.eks. en operation eller sygdom. Det kan også være aflastning af syg eller rask ægtefælle.

Som noget nyt på Thors Bakke tilbyder vi en selvindskrivningsplads til ægtepar.