Boligerne på Thors Bakke

Ældrecenter Thors Bakke består af 47 ældreboliger med mulighed for kald og 1 aflastningsplads.

Seks af ældreboligerne er trerumsboliger, som er velegnede for ægtepar. Lejlighederne er moderne, lyse og velindrettede og har egen altan.

Hvis du har lyst til at se vores center og en af vores boliger, er du altid velkommen til at kontakte centerleder Mie Boye på tlf. 8915 8151 eller mail Mie.Boye@randers.dk.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Aflastningsplads

Aflastningsboligen er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en aflastningsplads kan for eksempel opstå i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre måneder med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for aflastning er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Aflastningsboligen er en to-rumsbolig med eget badeværelse. I boligen er der plejeseng, sengebord, almindelig stol og bord samt fjernsyn. Er man på aflastningsophold, kan man benytte centerets opholdsrum.

Vil du vide mere, så kontakt Visitationen eller centersygeplejerske Rikke Birkemose Østergaard:

Centersygeplejerske
Rikke Birkemose Østergaard
Tlf.: 8915 8171
E-mail: Rikke.Birkemose.Ostergaard@randers.dk

Visitationen
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 2550 (mandag-torsdag: 08:00-15:00 og fredag: 08:00-13:00)
E-mail: visitation@randers.dk (e-mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger)