Sådan kommer du i gang med et aktivitetstilbud

Vi bestræber os på at være et levende sted, hvor der er rart at være. Hvis du har lyst til og behov for at komme af sted til et aktivitetstilbud, er du velkommen til at kontakte os i aktivitetscentret.

Vi giver tilbud til borgere, som har brug for aktiviteter, der er tilrettelagt efter individuelle behov, og vi har hus og hjerterum til selvkørende aktiviteter, hvis du skulle mangle et sted at være med en aktivitetsgruppe.

På trænings-og aktivitetscentret foregår der også åbne arrangementer som udflugter, bankospil, fester m.m. Disse aktiviteter styres af deltagerne selv, frivillige eller en kombination, hvor medarbejdere også deltager.

Tilbuddene er rettet mod pensionister og efterlønsmodtagere.

Du er velkommen til at kontakte medarbejderne på tlf. 8915 8070 for at høre nærmere.